Misja MANU SERVICE

Pomysł by założyć firmę, której celem będzie stworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami narodził się ponad 20 lat temu. Wtedy to inicjator naszego przedsięwzięcia, Rafał Szymkowiak, poznał belgijskie stowarzyszenie Travail & Vie zatrudniające osoby z niepełnosprawnością intelektualną przy wykonywaniu prac manualnych takich jak pakowanie, przygotowanie zestawów promocyjnych, konfekcjonowanie i kompletowanie.

Dostrzegł jak cenna jest ta inicjatywa licząc na możliwość jej wdrożenia któregoś dnia w Polsce. W maju 2000 r. pomysł dojrzał i udało się nam założyć Manu Service.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromna życzliwość i pomoc okazana nam przez NOVOL Sp. z o.o. Firma ta przygarnęła nas i ofiarowała cenną pomoc organizacyjną i finansową przy realizacji naszego przedsięwzięcia. Dzięki nim działamy jako wyodrębniony oddział zatrudniając obecnie ponad 40 osób.

Belgijskie stowarzyszenie Travail & Vie działa z powodzeniem już od 40-tu lat i zatrudnia w tej chwili ponad 300 osób. Ich przykład świadczy o tym, że nasze przedsięwzięcie ma duże szanse, aby się szybko rozwinąć i dać pracę jeszcze wielu osobom.

Mężczyzna składa koszulkę na produkcji

Misją Manu Service jest stworzenie przedsiębiorcom atrakcyjnej alternatywy dla wykonywania prac manualnych we własnym zakresie, a także rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stworzyliśmy ponad 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną (w większości osobom nigdy wcześniej nie pracującym lub bezrobotnym) miejsca pracy, w których odnalazły sens życia i możliwość rehabilitacji poprzez aktywność zawodową.

Jesteśmy dyspozycyjni, mamy możliwość realizacji bardzo różnorodnych zleceń.

Jesteśmy konkurencyjni. Ceny naszych usług są negocjowane ze zleceniodawcą tak, aby obie strony były usatysfakcjonowane.

Nasi pracownicy wykonują wszystkie prace z najwyższą starannością – możemy ją zagwarantować dzięki zatrudnionej grupie instruktorów zawodu. Starają się oni tak zorganizować pracę, aby skomplikowane czynności rozłożyć na pojedyncze operacje, by każdy pracownik był w stanie ją wykonać. Zadaniem opiekunów grup jest także kontrola jakości na każdym etapie wykonywania zlecenia.

Jesteśmy świadomi możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności i respektujemy je. Każda praca wykonywana w naszej firmie przez naszych pracowników jest dostosowana do możliwości psychofizycznych poszczególnych osób. Poprzez przyjmowanie różnorodnych zleceń, nasi opiekunowie mają możliwość przydzielania poszczególnym osobom takich prac, w których będą się one najlepiej realizowały.